top of page
Stos kopert

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach pracowniczych, w reprezentowaniu pracowników wobec pracodawców, a także w prowadzeniu spraw z ramienia pracodawcy z udziałem związków zawodowych, sporów zbiorowych, zwolnień grupowych i indywidualnych. Kancelaria pomaga w tworzeniu i opiniowaniu regulaminów i innych aktów wewnętrznych, tworzeniu umów o pracę, ich zmianę oraz innych umów związanych ze stosunkiem pracy. Kompleksowo prowadzimy sprawy sądowe w sprawach pracowniczych.

Zapraszamy do kontaktu.

bottom of page